Wonen

Wonen voor senioren

Als senior ook prettig wonen

Ook senioren willen prettig wonen, dus afhankelijk van hun wensen is een tuin, een woning met alle gemakken en voldoende ruimte, ook van belang. Vaak komt er een moment dat men in de woning waarin men lang en prettig vertoefd heeft, niet meer zo goed kan leven. Er kunnen te veel obstakels zijn als men wat slechter ter been wordt en ook het onderhoud van de woning kan zwaar worden.

Soorten woningen

In principe kunt u natuurlijk als senior, natuurlijk afhankelijk van uw financiele situatie, in iedere woning heerlijk leven. Vaak komt er echter een moment dat bepaalde woningen, zoals met veel niveauverschillen en trappen en grote woningen die veel onderhoud vergen, minder geschikt zullen zijn. De vraag is dan ook welke mogelijkheden er zijn en wanneer men moet gaan denken aan het geschikt maken van de huidige woning of verhuizing naar een wel geschikte woning.

Wanneer moet men verhuizen ?

Verhuizen is voor veel mensen op leeftijd geen prettige bezigheid. De verhuizing zelf zorgt voor nogal wat geregel en is daardoor al zwaar, maar men moet ook nog eens wennen in een nieuw huis en nieuwe omgeving. Vaak is het dan ook een goed idee om wanneer men dusdanig woont dat het voor de hand ligt dat de huidige woning op een gegeven moment niet meer geschikt is en ook niet aan te passen is, om tijdig een nieuwe woning te zoeken waar men prettig oud kan worden.De verhuizing voelt dan minder zwaar en aanpassing aan een nieuw huis en omgeving is ook gemakkelijker.

Is aanpassen huidige woning mogelijk ?

Zoals al gezegd kan het ook goed mogelijk zijn dat uw huidige woning op een gegeven moment aangepast kan worden aan nieuwe omstandigheden. Denkt u hierbij aan hulpmiddelen en aanpassingen zoals een traplift of een douchestoeltje. Advies: laat deze mogelijkheden eens vrijblijvend bekijken voordat u op het punt komt dat het moet. Lees hierover meer in het artikel Aanpassing van uw woning.

Verhuizen naar een levensloopbestendige woning

Tegenwoordig worden er steeds meer zogenaamde levensloopbestendige woningen gebouwd, die vooral kenmerkend zijn door een slaapkamer en badkamer op de benedenverdieping, het ontbreken van obstakels zoals trappetjes om de woning in te kunnen komen en de aanwezigheid van bredere deuren en ontbreken van drempels. Wanneer men hier op een leeftijd dat verhuizen zowel fysiek als geestelijk nog goed lukt, gaat wonen, dan kan men hier meestal blijven wonen en is de kans veel kleiner dat men op een gegeven moment niet meer zelfstandig kan wonen en aanleunwoning of bejaardenhuis de enige optie zijn.