ANBO

Wat doet de ANBO

De ANBO is een onafhankelijke vereniging voor senioren die de belangen van deze groeiende groep behartigt. Men doet dit vanuit een onafhankelijke basis, dus levensbeschouwelijke opvvattingen en godsdienstige overtuigingen zijn niet van belang voor hoe men werkt.

Wat is het nut van de ANBO ?

De ANBO heeft een basis van bijna 400000 senioren die deze organisatie steunen als lid. Daarmee is de ANBO de grootste op dit gebied en kan zich ook echt sterk maken voor de seniorenbelangen. Dit is met name van belang in een tijd waarin de vergrijzing alsmaar toeneemt en de regering veel moet bezuinigen. Doordat de ANBO sinds 2009 onderdeel is van de FNV en een zetel heeft in de Sociaal Economische Raad, kan men zich sindsdien extra sterk maken voor uw belangen.

Voor welke belangen komt de ANBO op ?

In feite gaat het natuurlijk om de belangenbehartiging van senioren en dan vooral op gebieden als het inkomen, gezondheid en gezondheidszorg, wonen en mobiliteit. Hierbij richt men zich niet alleen op de senioren van nu, maar ook de senioren van de toekomst spelen al een rol in de doelstelling van de ANBO. Zelfstandigheid, keuzevrijheid en emancipatie van senioren zijn dan ook belangrijke kernbegrippen.

Meer informatie over de ANBO vind u op hun website.