Pensioen

Heeft u recht op pensioen ?

Pensioen dient onderscheiden te worden van AOW. De AOW is een collectieve verzekering en in feite heeft iedere Nederlander vanaf een bepaalde leeftijd recht hierop. Pensioen is een aanvullend inkomen dat men in principe geniet naast de AOW. Regels omtrent het pensioen zijn te vinden in de Pensioenwet. Daarnaast kan men ook op eigen initiatief (extra) sparen voor het pensioen.

De Pensioenwet

De Nederlandse Pensioenwet (Pw) beschrijft wat de verantwoordelijkheden en de taken zijn van de pensioenuitvoerder, de werkgever en de werknemer betreffende het pensioen. Deze wet moet ervoor zorgen dat het voor iedereen inzichtelijk is hoe men pensioen opbouwt en hoeveel de opbouw bedraagt. Ook wordt er in de wet geregeld dat de pensioenuitvoerders zorgvuldig met de ingelegde premies moeten omgaan en dus ook inzicht moeten geven in wat er gebeurt met de premies. Deze wet geldt overigens voor alle pensioenregelingen tussen werknemers en werkgevers.

Vanaf welke leeftijd kan men deelnemen aan deze pensioenregelingen ?

Men kan deelnemer aan een pensioenregeling worden vanaf het bereiken van de leeftijd van 21 jaar, tot 2007 was dit 25 jaar.

Wanneer ontvangen gepensioneerden hun pensioen

In de meeste gevallen ontvangt u uw pensioen vanaf de leeftijd die hiervoor wettelijk is vastgesteld. Dit is voor de meeste werknemers altijd 65 jaar geweest, maar de leeftijd waarop u gepensioneerd wordt zal langzaam omhoog gaan. Overigens is het nu al zo dat men niet meer met pensioen gaat op de eerste dag van de maand dat men 65 jaar wordt, maar op de verjaardag zelf.

Zelf voor een pensioen sparen

Naast de AOW waarop iedere Nederlander vanaf de pensioengerechtigde leeftijd recht heeft en het pensioen wat men opbouwt tijdens de periode dat men voor een werkgever werkzaam is, kan men ook zelf sparen voor pensioen. Dit zijn de zogenaamde privé voorzieningen, zoals sparen, lijfrente en beleggingen die men doet met het doel deze vanaf de pensioengerechtigde leeftijd op een bepaalde manier en in een bepaalde frequentie te laten uitkeren.