Belangenorganisaties

Belangenorganisaties speciaal voor ouderen

Organisaties die de belangen van senioren behartigen

Er zijn in Nederland een aantal speciale organisaties die ofwel landelijk ofwel regionaal de belangen van de grote groep senioren behartigen. Sommige hiervan hebben een religieuze grondslag.

Welke belangenorganisaties zijn er ?

Een aantal belangenorganisaties zijn:

– De ANBO, een belangenorganisatie voor 50-plussers ongeacht levensbeschouwelijke opvatting of geloofsovertuiging.
– Unie KBO, Unie van Katholieke Bonden van Ouderen, is een belangenorganisatie voor ouderen, met bijna 1.000 afdelingen, waarbij het Evangelie de grondslag en inspiratiebron vormt.
– NBP, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is een belangenorganisatie voor gepensioneerden en premiebetalers.
– PCOB, de Protestants Christelijke Ouderen Bond, een belangenorganisatie op politiek en maatschappelijk gebied voor senioren met de ‘Bijbel als Gods woord’ als uitgangspunt.
– KOPA, de Kring van Onafhankelijke Pensioenadviseurs bevordert onderzoek op het gebied van pensioenen, verzorgt lezingen, opleidingen, seminars, publicaties en studiebijeenkomsten.

Hoe kunt u informatie krijgen of zich aansluiten?

Hiernaast in het menu vindt u over een aantal belangenorganisaties meer informatie over zaken als hoe ze werken en wat ze voor u kunnen betekenen.