WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wmo staat voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, een wet die bedoeld is om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven deelnemen in en aan de maatschappij.

Voor wie is de Wmo bedoeld?

Deze wet is met name bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om nog echt in de maatschappij te kunnen deelnemen, zoals mindervaliden en ouderen. De uitvoering van de wet ligt bij de gemeente en voorzieningen die uit de Wmo komen moeten dan ook bij uw gemeente worden aangevraagd. Er wordt dan een indicatie vastgesteld en op basis hiervan wordt besloten of u wel of niet recht heeft op een bepaalde voorziening.

Welke voorzieningen zijn er voor senioren ?

U kunt denken aan voorzieningen op het gebied van:

– hulpmiddelen op het gebied van mobiliteit zoals een rolstoel
– woningaanpassing zoals een traplift
– vervoershulpmiddelen zoals een scootmobiel
– huishoudelijke hulp of thuiszorg

Verpleging en hulp bij de persoonlijke verzorging worden nog altijd geregeld via de zorgkantoren, dit moet u dus niet bij de gemeente aanvragen.

Kosten van deze voorzieningen

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u meestal een eigen bijdrage voor voorzieningen waarop u recht heeft en die worden uitgevoerd. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en gezinssamenstelling en varieert ook per gemeente. U kunt vooraf berekenen wat uw eigen bijdrage zal bedragen op de website van het CAK.