AOW

Uw recht op AOW

AOW staat voor de Algemene OuderdomsWet, een wet die regelt dat ouderen collectief recht hebben op een basis ouderdomspensioen. De AOW behoort tot de volksverzekeringen en iedereen die in Nederland woont en sommigen die in Nederland werken zijn hiervoor verzekerd. Tussen de leeftijd van 15 jaar en 65 jaar wordt jaarlijks 2 % van de te bereiken AOW opgebouwd.

Veranderingen betreffende de AOW

Het is veel in het nieuws geweest dat de AOW leeftijd, dus de leeftijd vanaf waarop men een AOW uitkering krijgt, verhoogd wordt. Niets is nog helemaal zeker, maar dat de politiek deze pensioengerechtigde leeftijd gaat verhogen, staat vast. Reden hiervoor is vergrijzing van de bevolking, en dat op een gegeven moment steeds minder werkzame mensen de premies moeten ophoesten die gebruikt worden om de uitkeringen aan de dan pensioengerechtigden te kunnen uitkeren.

Hoe hoog is de AOW

De AOW is dus een basisinkomen waarvan men net alle lasten en kosten om in het levensonderhoud te voorzien, kan voldoen. Gegevens over de huidige hoogte van de AOW vindt u hier.