Hulpmiddelen

Waar in vroeger tijden bejaardentehuizen werden gebouwd om te voorzien in het oplossen van de beperkingen van ouderen kijken we daar inmiddels anders tegenaan.

De zorgen worden steeds minder vaak uit handen genomen, in plaats daarvan worden hulpmiddelen aangereikt waardoor zelfstandigheid zo lang mogelijk gewaarborgd blijft. Onze huidige premier nam daarvoor het woord participatiesamenleving in de mond.

hulpmiddelenBeetje vreemd woord trouwens want in het woord samenleving zit al opgesloten dat je het met z’n allen moet doen. We dragen allemaal ons steentje bij om te voorkomen dat onze ouderen achter de geraniums verdwijnen. En zolang het kan doen de senioren zelf de boodschappen, melden zij zich aan bij een zangvereniging of passen zij op de kleinkinderen. Hoezo oud? In de huidige maatschappij is een prominente rol voor ze weggelegd.

Maar dat gaat niet vanzelf, we hebben allemaal wel familieleden of buren die een rollator in de kamer hebben staan. Met een klein beetje hulp sta je tegenwoordig als AOW’er nog volop in het leven.